Vår politik

HELA EDAS LISTA

Hela bygdens parti.

Hela Edas Lista är ett tvärpolitiskt parti som vill att det ska vara bra att bo i hela kommunen. Det ska finnas en bra skola och barnomsorg i närheten av där du bor. Äldreomsorgen ska vara behovsanpassad med hög kvalitet. Vi vill utveckla demensvården för att den demenssjuke ska få ett värdigt liv och ge de anhöriga stöd i en svår situation. Det ska finnas bra fritidsaktiviteter för alla. Eda ska vara en attraktiv kommun som lockar nya invånare och besökare. Eda ska ha en god arbetsmarknad.

Det är viktigt att de mindre barnen har nära till skola och barnomsorg. Mer motion och rörelse på schemat. Vi vill också starta dagverksamhet för demenssjuka personer. Det ger avlastning för anhöriga och kan innebära att den demenssjuke kan bo kvar längre i sitt hem. Bygg trygghetsboenden för seniorer med gemensamhets utrymmen och aktiviteter. Bygg ävenså mindre lägenheter som ett första boende för ungdomar.

Våra viktigaste politiska förslag