Vår politik

Hela bygdens parti.

Observera att denna sida fortfarande är under konstruktion.

Hela Edas Lista är ett tvärpolitiskt parti som vill att det ska vara bra att bo i hela kommunen. Det ska finnas en bra skola och barnomsorg i närheten av där du bor. Äldreomsorgen ska vara behovsanpassad med hög kvalitet. Vi vill utveckla demensvården för att den demenssjuke ska få ett värdigt liv och ge de anhöriga stöd i en svår situation. Det ska finnas bra fritidsaktiviteter för alla. Eda ska vara en attraktiv kommun som lockar nya invånare och besökare. Eda ska ha en god arbetsmarknad.

Våra viktigaste politiska förslag

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats. Du kan själv bestämma vilka cookies som placeras i din webbläsare och själv ändra dina inställningar via länken:  Läs mer