Lättläst

Här hittar du lättläst information om vårt parti och vad vi vill. Om du har en fråga till oss finns kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Om Hela Edas Lista

  • Vi heter Hela Edas Lista, men många kallar oss HEL.
  • Vi startade 1994 på grund av att vi vill göra vad som är bäst för dig – och Eda.
  • Skola, vård och barn är centrala innehåll i vår politik.
  • Vår partiledare heter Bo-Inge Nilsson.
  • Vi är ett tvärpolitiskt parti. Det betyder att vi varken är röda, gröna eller blå. Vi är ett mittenparti och kan samarbeta med alla partier.

Vad vill HEL?

  • Vi har under mandatperioden startat upp dagverksamhet samt demens och byggt upp trygghetsboende. Första etappen av demensbygget startar nu i år (2022) och vi vill över tid utöka med fler platser enligt plan. Rekrytering av kompetent personal samt utbilda befintlig personal för att stärka kompetensen. Vi vill även försätta vår låglönesatsning som vi har påbörjat under mandatperioden.  
  • Det är viktigt att de mindre barnen har nära till skola och barnomsorg samt att vi har en stabil skolstruktur. Vi vill även satsa på vuxenutbildning för att stärka kompetensen till Näringslivet i Eda kommun. 
  • Kommunen ska bli bättre på att ge service till företagare. Ökat samarbete med integration på arbetsplatser för nyanlända. Vi har börjat resan med att aktivera andra generationens nysvenskar i föreningslivet.

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats. Du kan själv bestämma vilka cookies som placeras i din webbläsare och själv ändra dina inställningar via länken:  Läs mer