Lättläst

Här hittar du lättläst information om vårt parti och vad vi vill. Om du har en fråga till oss finns kontaktuppgifter längst ner på sidan.

SNABBVERSION

Här är tre av våra främsta politiska förslag:

 • Förbättringar inom äldreomsorgen: Vi har startat dagverksamhet, demensvård, och byggt trygghetsboenden med planer på utökning och kompetensutveckling.
 • Stärkt utbildning och skolstruktur: Nära till skola och barnomsorg, samt satsning på vuxenutbildning för ökad kompetens.
 • Företagsvänlig miljö och integration: Förbättrad service för företagare, främjande av samarbete, och inkludering genom engagemang i föreningslivet.

Om Hela Edas Lista

 • Vi heter Hela Edas Lista, men många kallar oss HEL.
 • Vi startade 1994 på grund av att vi vill göra vad som är bäst för dig – och Eda.
 • Skola, vård och barn är centrala innehåll i vår politik.
 • Vår partiledare heter Bo-Inge Nilsson.
 • Vi är ett tvärpolitiskt parti. Det betyder att vi varken är röda, gröna eller blå. Vi är ett mittenparti och kan samarbeta med alla partier.

Vad vill HEL?

Vi tycker att tre frågor är extra viktiga för att Eda ska ha en bra framtid.

 • Under denna mandatperiod har vi startat dagverksamhet och demensvård, samt byggt trygghetsboenden. Vi påbörjar nu den första etappen av demensvårdsprojektet under 2022, och vi planerar att utöka antalet platser successivt. Vi satsar också på rekrytering av kvalificerad personal och kompetensutveckling för att stärka vår äldreomsorg. Vår låglönesatsning, som redan påbörjats, är en del av vår strävan att attrahera och behålla kompetent personal inom äldreomsorgen. Vi arbetar målmedvetet för att förbättra äldreomsorgen i vår kommun.
 • Det är viktigt att de mindre barnen har nära till skola och barnomsorg samt att vi har en stabil skolstruktur. Vi vill även satsa på vuxenutbildning för att stärka kompetensen till näringslivet i Eda kommun. 
 • Kommunen måste bli bättre på att förbättra servicen till företagare och skapa en mer företagsvänlig miljö. Vi arbetar aktivt med att främja samarbetet mellan olika aktörer och integration på arbetsplatser för nyanlända. Vår resa har även börjat med att engagera andra generationens nysvenskar inom föreningslivet, vilket är ett viktigt steg mot att stärka samhällssammanhållningen och inkluderingen.

Vår partiledare säger:

Demokrati är inget vi kan ta för givet, och därför måste vi aktivt vårda den genom att delta i valen var fjärde år.

– Bo-Inge Nilsson.

Hur fungerar valet?