Näringsliv

Kommunen ska bli bättre på att ge service till företagare.

För att främja näringslivet och friluftsturismen bör kommunen ta en aktiv roll genom att etablera ett näringslivsråd med deltagande av större tillverkningsföretag. Detta initiativ syftar till att skapa och upprätthålla anläggningar samt ge gynnsamma förutsättningar för friluftsturismen.

Kommunen kan spela en avgörande roll för näringslivet genom att initiera och delta i ett näringslivsråd där stora tillverkningsföretag ingår. Genom att skapa och underhålla högkvalitativa anläggningar samt främja friluftsturismen kan kommunen bidra till en blomstrande ekonomi och en attraktiv miljö för både invånare och besökare.

Kommunen ska bli bättre på att ge service till företagare. Ökat samarbete med integration på arbetsplatser för nyanlända. Vi har börjat resan med att aktivera andra generationens nysvenskar i föreningslivet. Få ett aktivt näringslivsråd där kommunen tillsammans med de större och/eller tillverkande företagen hjälps åt för att utveckla näringslivet.


Du kanske också är intresserad av

  • Här är föreningen som hjälper hemmasittare: ”Vi får skiten gjord”

  • Fullmäktige i februari

  • Rosa bandet och hedrande av bortgången kollega – detta togs upp på oktobermötet