Fullmäktige i februari

Runar Johansson inledde mötet med en presentation.

En kort sammanfattning från februaris kommunfullmäktige.

Innan mötet drog igång fick samtliga fullmäktigeledamöter genomgå en utbildning i sammanträdesteknik. Förtroendevalda fick en möjlighet att träna på att tala i talarstolen. Övningen blev också en möjlighet för både nya och mer erfarna ledamöter att gemensamt öva sammanträdesteknik där olika scenario utspelades i en form av rollspel. En uppskattad och bra övning.

Mötet inleddes med en presentation av HELs Runar Johansson som berättade om varför han blev politiker. Han berättade om sina hjärtefrågor föreningslivet, näringslivet och lönsamhetsinriktad verksamhet. Runar har flera poster inom politiken han är 1.e vice ordförande i servicenämnden, ledamot i kommunfullmäktige, Teknik i Väst och Eda bostads AB. Han är ersättare i allmänna utskottet, krisledningsnämnden, kollektiv- och regionalt utvecklingsforum (Värmlandsrådet), kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges valberedning. Han är också nämndeman i Värmlands tingsrätt, ombud för Kommunassurans Syd Försäkrings AB och gruppledare i kommunfullmäktige.

En information från säkerhetsanordningen gavs av Robin Olsson där han berättade om omvärldsläget, krisberedskap och civilt försvar samt säkerhetsläget i Sverige.

Beslut gällande nya renhållningsföreskrifter återremitterades till servicenämnden för ett tillägg efter en omröstning. Mötet fattade också ett beslut gällande ny renhållningstaxa och det tidigare styrdokumentet ersätts med en ny.

På punkten Allmänhetens frågestund fanns tre frågor om vindkraft där fullmäktiges ordförande Bo-Inge Nilsson redogjorde för frågorna och svarade på dessa. Vi tackar för engagemanget och ser positivt på att våra medborgare använder sig av möjligheten att ställa frågor.

Dela med dig