Rosa bandet och hedrande av bortgången kollega – detta togs upp på oktobermötet


På oktober månads kommunfullmäktigemöte pryddes HEL-ledamöterna med Rosa bandet. Detta som ett bevis på vårt deltagande i Rosa bandet-kampanjen. Gör som oss du också, köpa ett rosa band och stöd cancerfondens arbete mot cancer.

Några punkter som behandlades på oktobermötet var:

  • Mötet inleddes med att hedra vår bortgångne fullmäktigekollega Göran Olsson (SD) med parentation och en tyst minut.
  • Fullmäktige tog del av flera nya medborgarförslag och dessa lämnades över till respektive nämnd för beredning. HEL ser positivt på att kommunens invånare engagerar sig och bidrar med medborgarförslag, detta är en del av den demokratiska processen och vi uppmuntrar till fortsatt engagemang.
  • Jan Elofsson höll en mycket inspirerande och bra presentation av arbetet som organisationen Civilisationen gör med unga långt från arbetsmarknaden och deras möjligheter att skapa bra förutsättningar för sig själva i framtiden.
  • Pär Sundman presenterade sitt arbete med näringslivet. Eda har gjort en förbättring med 85 platser sedan förra mätningen, vilket är ett riktigt bra kliv uppåt för Eda kommun. HEL ser mycket positivt på den stora förbättringen och vill bidra till att detta kommer öka än mer till nästa mätning. Näringslivet är en mycket viktig kugge i vårt samhälle.

För oss som är här nu, för alla som kommer sen. Stöd forskning som räddar liv.

Ge en gåva

Se hela mötet i efterhand inunder:

Dela med dig