Bostadsbolaget satsar på solceller: ”Vi tittar över alla fastigheter”


Det kommunala bostadsbolaget i Eda investerar i solceller för att minska sina elkostnader.

Eda kommunala bostadsbolag planerar att investera i solceller för att tackla ökande elkostnader, som har ökat med omkring 80 procent under det senaste året.

En av Eda Bostads AB:s fastigheter nära Charlottenbergs torg har genomgått en omfattande renovering, inklusive takbyte, och kommer nu att få solceller installerade som en del av uppgraderingen.

Under ett möte i april beslutade bolagets styrelse även att gå vidare med två andra solcellsprojekt, som involverar installation av solceller på två adresser i Koppom, Älvenäsgatan och Brobacksgatan, med 16 respektive 18 lägenheter.

Eftersom fastigheterna i Åmotfors och Charlottenberg har fjärrvärme medan Koppom använder värmepumpsystem, väljer bolaget att komplettera med solenergi i fastigheterna med högre elförbrukning. Detta förväntas vara en lönsam investering på kort sikt.

Solcellsanläggningen som installeras på fastigheten nära Charlottenbergs torg kommer att användas för fastighetens elförsörjning, inklusive belysning i trapphuset, utebelysning och tvättstugan.

Tittar över alla fastigheter

Dessa projekt kommer att vara Eda Bostads AB:s första solcellsanläggningar, och bolaget arbetar nu med att utveckla en långsiktig energiplan för att minska energikostnaderna och optimera energiförsörjningen för framtiden.

Bertil Börjeson.

– Vi tittar över alla fastigheter och utvärderar möjligheten att installera solceller samt andra energieffektiviseringsåtgärder beroende på geografiska förhållanden och ekonomiska faktorer, säger Bertil Börjeson (HEL), tidigare ordförande i Eda Bostads AB.

Bostadsbolaget utforskar även möjligheten att installera solceller på Eda kommuns fastigheter och bidrar till kommunens energieffektiviseringssträvanden.

Detta inkluderar solcellinstallationer på Petersborgsvägen i Charlottenberg, som en del av byggnationen av ett nytt demensboende. Solelen genererad från solcellerna kommer att matas tillbaka till elnätet och användas för elförbrukning.

Kommunen planerar även att inkludera solceller i det kommande utbyggnadsprojektet vid Gunnarsbyskolan i Charlottenberg.

Dela med dig