Idrott/Fritid/Kultur

Att medborgare får en bra och givande fritid är viktigt.

Föreningslivet är en möjlighet för kommunen att ha aktiviteter i alla åldrar och olika intressen. Detta vill vi fortsätta att stötta och ta tillvara på.

Att ge våra medborgare en bra och givande fritid genom aktivitet är viktigt och detta ger föreningslivet. Vi vill ha en genomlysning av föreningsbidragen för att få en rättvisare fördelning inom föreningslivet.

Genomlysning av föreningsbidragen för att det skall gynna fler föreningar och ge en rättvisare fördelning. Se till att kommunens resurser som skapats underhålls och förädlas. Bevarande av bibliotek i nuvarande omfattning och se till att de kulturvärden som finns bevaras och utnyttjas på bästa sätt. Vi vill även ge möjlighet att kunna samlas runt olika aktiviteter för att bidra till integrationen.

Vi vill fortsätta att bedriva och utveckla den fina kulturella verksamheten som redan i dag finns i Eda kommun. Ge möjlighet till att kunna samlas runt olika kulturer för att bidra till integration. Bevara alla de bibliotek som i dag finns.


Du kanske också är intresserad av

  • Så här tycker HEL i de hetaste valfrågorna