Vård och omsorg

Vi behöver ytterligare förbättra demensvården och ge stöd till anhöriga.

Under förra mandatperioden har vi etablerat dagverksamhet och demensvård samt byggt upp trygghetsboenden. Rekrytering av kompetent personal och kontinuerlig kompetensutveckling är av yttersta vikt för kommunens nuvarande situation.

Under den senaste mandatperioden har vi framgångsrikt lanserat dagverksamhet och demensvård samt utvecklat trygghetsboenden. Centrala mål är att attrahera kompetent personal och stärka befintlig personals färdigheter genom kontinuerlig utbildning. Vi strävar också efter att upprätthålla vår låglönesatsning för att säkerställa en hållbar arbetsstyrka.

För att ytterligare förbättra demensvården och ge stöd till anhöriga i svåra situationer är det viktigt att fortsätta vår utveckling av dagverksamheten. Trygghetsboenden utgör också en viktig del av vår vision för ett värdigt liv. Vi ser fram emot att fortsätta vår satsning på kompetensutveckling och låglönesatsning för att uppnå dessa mål. Samtidigt är det av stor betydelse att aktivt arbeta för att fler individer som erhåller försörjningsstöd integreras i utbildning och arbetsliv.


Du kanske också är intresserad av

  • Jag vill inte heller dö i en taxi på 61:an

  • Glögg, pepparkakor och idrottsstipendium

  • Så här tycker HEL i de hetaste valfrågorna