Glögg, pepparkakor och idrottsstipendium

HEL:s ledamöter bjöd på glögg och pepparkakor.

Sent omsider kommer en kort uppdatering från decembers fullmäktigemöte.

Innan mötet serverade HEL:s ledamöter Bo-Inge, Runar och Monika alla mötesdeltagare glögg och pepparkaka i julig anda med julmusik i högtalaren och tomteluva på.

På mötet avhandlades en rad medborgarförslag och detta är ett viktigt redskap för våra medborgare som ger en möjlighet att kunna påverka.

Mötet valde att återremittera ärendet gällande ”Avgifter inom vård och stöd 2024” och ”Riktlinje för vård och stöd” för vidare utredning och förtydligande.

Amatörradio

Verksamhetscheferna från både samhällsbyggnad och individ- och familjeomsorgen informerade från sina verksamheter och vi fick på mötet också ta del av information från den ideella föreningen ARIM- amatörradio i Morokulien. Detta är den enda radiostation i hela världen som ligger på gränsen mellan två länder med unika radiosignaler för de båda länderna Norge och Sverige.

Andréa Staum Eriksson prisades för sina idrottsliga prestationer.

På mötet prisades också fotbollsspelaren Andréa Staum Eriksson för sina idrottsliga prestationer och fick ta emot idrottspriset 2023.

Vill du läsa protokoll från nämnder och kommunfullmäktige finns dessa att läsa på kommunens digitala anslagstavla.

Nu lägger vi 2023 bakom oss och blickar framåt mot ett nytt 2024 och önskar därmed alla medlemmar i HEL och övriga medborgare i Eda ett riktigt GOTT NYTT ÅR!

Dela med dig