Skola och utbildning

Vi prioriterar att skapa en attraktiv arbetsmiljö inom skolan och barnomsorgen.

Vi vill behålla en närliggande skolstruktur som håller budgeten. En god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga löner lockar och behåller kompetent personal. Dessa satsningar säkerställer kvalitet i våra skolor och förskolor.

Vi strävar efter att behålla en väl fungerande skolstruktur som erbjuder närhet till både skola och barnomsorg. Det är viktigt för oss att skolorna arbetar inom sina budgetramar samtidigt som de ger barnen en stabil grund för fortsatta studier och ett framgångsrikt arbetsliv.

Vi prioriterar att skapa en attraktiv arbetsmiljö inom skolan och barnomsorgen. Detta innebär satsningar på konkurrenskraftiga löner och en god arbetsmiljö. Genom dessa åtgärder vill vi både behålla och locka kompetenta medarbetare till våra skolor och förskolor.


Du kanske också är intresserad av

  • Här är föreningen som hjälper hemmasittare: ”Vi får skiten gjord”

  • Avgörande att återställa balansen – 20 miljoner i underskott

  • Så här tycker HEL i de hetaste valfrågorna