Avgörande att återställa balansen – 20 miljoner i underskott


Eda kommun står inför ekonomiska utmaningar i skuggan av pandemi och krig. Samtidigt strävar HEL efter att locka fler invånare och främja kommunens tillväxt.

I skuggan av pandemiåren och den osäkra världssituationen med krig i Europa och fallande världsekonomin har Sverige också drabbats hårt under detta år. Eda kommun, med sina redan begränsade ekonomiska resurser som en mindre kommun, har känt av denna ekonomiska påfrestning. Tidigare har vår kommun haft förmånen att ha en blomstrande industri och handel, vilket har upprätthållit en god arbetsmarknad och hög sysselsättning. Men den höga inflationen och stigande räntor har börjat påverka våra stora verksamheter inom vård och skola.
Det är ingen hemlighet att alla sektorer måste granska och spara där det är möjligt, och detta påverkar oss alla.

Inom politiken gör vi vårt bästa för att bidra genom att vara försiktiga med utgifter för konferenser, utbildningar och möten. Vi försöker att vara ansvarstagande med kommunens ekonomi i åtanke.

Nu är det avgörande att vi ser framåt och arbetar tillsammans för att återställa balansen i vår ekonomi under de kommande åren. Enligt kommunallagen tillåts kommuner att göra underskott, men det måste återställas inom tre år. En av de mest effektiva sätten att öka kommunens inkomster är genom att öka antalet invånare. Eda kommun har under många år haft en stabil befolkning på cirka 8 500 invånare. Att sätta som mål att öka detta antal med 500 till 9 000 invånare skulle potentiellt ge oss 25 miljoner kronor mer till kommunens kassa.

Därför är vår filosofi, inom min och Hela Edas Lista, att fortsätta arbeta för att göra hela Eda kommun ännu mer attraktivt och lockande. Vi vill att fler människor ska välja att bo i vår fantastiska kommun, med sina möjligheter till friluftsliv, högkvalitativt boende och en gynnsam miljö för företagande, som är kommunens ryggrad. Vi är fast beslutna att arbeta för att hela Eda ska fortsätta att växa och utvecklas.

Dela med dig