Eda klättrar i företagsrankingen: ”Målet är att fortsätta klättra”


Eda kommun klättrar återigen i Svenskt Näringslivs företagsranking, den här gången med hela 85 placeringar till plats 150.

Svenskt näringsliv genomför årligen en enkätundersökning i Sveriges 290 kommuner där näringslivet får svara på frågor om företagsklimatet i just sin kommun. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2023 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2023 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Resultatet från årets enkät visar att Eda klättrar med 85 placeringar och landar på plats 150, med ett sammanfattande omdöme på 3,47 som är kommunens bästa resultat någonsin. Edas resultat går att jämföra med Sveriges omdöme som landade på 3,46. Förra året låg betyget på 3,10, vilket markerar en kraftig förbättring då fjolårets placeringen blev 235.

– Målet är såklart att fortsätta klättra, men vi är glada att vi nu ligger på snittbetyget bland Sveriges kommuner, vilket faktiskt är högre än vi legat på många år, säger Pär Sundman, näringslivsutvecklare på Eda kommun.

Extra positivt är att företagen ger kommunen bättre i betyg på samtliga mätpunkter. Allra bäst betyg får påverkan av brottslighet/otrygghet och politikernas inställning till företagande.

Läs mer om resultatet här.

Dela med dig