Historiskt beslut – klart för delat polishus på Norgegränsen


Planerna på en svensk-norsk polisstation har fått grönt ljus och ett första spadtag kommer allt närmare.

Byggnaden med en halva i respektive land är ett världsunikt försök att lösa gränsöverskridande handel med människor, vapen och narkotika.

På svenska sidan finns en i dag obebyggd skogsfastighet, som Eda kommun äger, i anslutning till gränsen.

På motsvarande norska sidan finns också ett skogsområde som nyligen avverkats. Där över gränsen är polisstationen tänkt att placeras.

– Bakom infocentret på andra sidan vägen inom fastigheten Norra Ämterud 1:195 (svensk sida), säger Jan Erik-Eriksson, verksamhetschef samhällsbyggnad.

Det nya polishuset planeras bli mellan 1200 och 2000 kvadratmeter.

– Det blir en fjärdedel av kommunens skogsfastighet som tas i anspråk till det, om ens det. Större delen av fastigheten kommer att kunna bevaras som jag ser det.

Nu har alltså kommunpolitikerna i Eda gett grönt ljus för den plan som finns kring marken som polisstationen ska byggas på – i och med bifallen på fullmäktigesammanträdet en onsdagseftermiddag i april.

Beslutet togs i tre olika punkter på dagordningen för sammanträdet.

Det handlar dels om själva detaljplanen, dels ett genomförandeavtal som tagits fram tillsammans med exploatören Statsbygg på den norska sidan – samt ett köpeavtal mellan Eda kommun och Statsbygg gällande den del av fastigheten Norra Ämterud där polisstationen ska uppföras.

Komplicerat

När spaden som tidigast skulle kunna sättas i marken är dock fortfarande svårt att säga, då det ju även hänger en del på vad som händer på andra sidan gränsen.

– De hindren som fanns ska inte vara några hinder längre. Det finns ju liksom inget hinder egentligen, som vi ser det från kommunens sida, menar Jan-Erik Eriksson.

Han slänger dock in en brasklapp för att saker fortfarande kan ske på högre nivå som försvårar arbetet, då det är allt annat än okomplicerat att bygga just på gränsen.

Kort om projektet
Polisstationen är tänkt att bebyggas i en våning om minst 1250 kvadratmeter bruttoarea (totala omfattningen av båda sidor av gränsen).
Planen bygger på tidigare ställningstaganden och utredningar, såsom en förstudie från 2018 som undersökte möjligheten att bygga en gemensam polisstation på riksgränsen.
Planen möjliggör även för andra typer av offentliga verksamheter i området såsom myndigheter inom infrastruktur och tull, om det i framtiden skulle finnas ett behov.

– Ja, det var det. Så det är lite kvar, men det är som sagt väldigt nära. Det är väl Statsbygg som ska se över planen. För vår del så är det ju en bygglovsansökan, vatten och avlopp. Ingenting utöver det. Jag tycker det har varit en smidig process och ett väldigt bra samarbete mellan länderna.

Hela Edas Listas egna Runar Johansson, som var med och godkände planen för den unika polisstationen, är nöjd med beslutet.

– Det har varit en lång resa att ta sig hit, så jag är gôrnöjd.

Hur tror du att polisstationen kommer att förbättra säkerheten och livskvaliteten för invånarna?

– Det är viktigt att vi samarbetar över gränsen och utnyttjar resurserna tillsammans. Kriminaliteten känner inga landgränser.

Vill få fler befogenheter

I dag får svensk polis – och vice versa norsk polis – göra akuta insatser i det andra landet om brottet påbörjats i det egna landet, exempelvis vid en biljakt. Inget av ländernas poliser får dock åka på ett pågående brott som påbörjats i grannlandet och man måste alltid rapportera om man befinner sig i grannlandet.

– Och säg att vi stoppar bilen i det aktuella fallet, då ska vi skyndsamt lämna över till norsk polis, säger Jonas Wendel, chef för lokalpolisområdet där Säffle, Arvika, Årjäng och Eda ingår.

Bland annat detta vill man ändra på, grundprincipen i dag att svenskt myndighetsutövning endast får ske på svensk territorium behöver öppnas upp, enligt Wendel. Lösningen för ett effektivare polisarbete är alltså enligt honom endera en förändrad lagstiftning eller ett bilateralt avtal mellan Sverige och Norge.

Båda framkomstmöjligheterna innebär att betydande juridiska spörsmål måste få sin lösning.

– Men gränsen ska inte vara ett juridiskt hinder, vi måste kunna jobba effektivt. Om brottslingarna rör sig över gränsen måste vi kunna göra det samma. Det ska både vara enkelt för oss att jobba i gränsområdet och det ska vara tydligt men det ska vara svårt att vara bov.

Dela med dig