Klart: Noresunds herrgård säljs – det händer nu: ”En pärla”


För fem år sedan uttryckte den lokala företagsgruppen sitt intresse för att förvärva Noresunds herrgård och återuppliva det förfallna herrgårdsområdet.

Tidens tand har gnagt på herrgården, men den står nu inför en ny vår.

För lite över 15 år sedan var Noresunds herrgård i Eda en av de mest omtalade destinationerna i länet, då tidigare SAS-vd:n Jan Carlzon och entreprenören Mikael Solberg smidde ambitiösa planer för området. Dessvärre slutade dessa planer i en mindre katastrof för kommunen, och sedan dess har Noresund fått stå i skuggan av sin forna glans. Herrgårdsbyggnaden har förfallit, och utvecklingen av området har stagnerat.

Efter detta har en lokal företagargrupp vid namn God Bygd AB visat starkt intresse för att köpa området från kommunen. Alla är överens om att Noresunds herrgård och den närliggande golfbanan har en enastående placering. Enligt God Bygd AB är det emellertid fullt möjligt att dra nytta av detta fantastiska läge ännu mer än vad som har gjorts historiskt.

– Platsen är verkligen en pärla, med en av Sveriges mest natursköna golfbanor, så förutsättningarna borde vara fullt tillgängliga. Det vore en verklig höjdpunkt om det kan etableras en betydande verksamhet därute, säger Kari Andersson, VD på AB Hilmer Andersson.

Det var exakt den känslan – att Noresunds fulla potential långt ifrån har förverkligats – som drev ett antal lokala företag att samarbeta med målet att göra något meningsfullt av ett område som under tiden det har varit i kommunens ägo i princip bara har förfallit. Företagsgruppen består av huvudägarna inom fem företag: AB Hilmer Andersson, XL Bygg Hilmer, Byggcompaniet, Stens El och Högab

– Genom åren har det funnits flera olika planer för området där inget har blivit av. Vi, som lokala företagare, insåg att om vi går samman, finns det faktiskt möjlighet att äntligen få någonting att hända, fortsätter hon.

Kari Andersson är VD på Hilmer Andersson.

Men sedan det där första initiala intresset att återuppliva Noresund väcktes har det nu gått en handfull år och det var först i juni som ett faktiskt beslut togs. Kommunfullmäktige klubbade till slut försäljningen med tillhörande detaljplan.

Fyra nya byggnader

Ursprungspriset på två miljoner för herrgården hamnade i själva verket på 1 640 000 kronor efter avdrag för rivnings- och saneringskostnader. Ladugården kostade till slut 450 000 kronor.

Enligt planen tillåts uppförande av fyra nya byggnader på baksidan av herrgården och tre nya byggnader på framsidan. Dessutom öppnar planen för en utbyggnad av herrgården på baksidan. Ingen av de nya byggnaderna får emellertid vara högre än huvudbyggnaden i området.

En intressant aspekt av planen är att den sanktionerar rivning och återuppbyggnad av den gamla herrgårdsbyggnaden i liknande stil, på grund av dess dåliga skick. Dock inkluderar planen skydd för herrgårdens annex genom varsamhetsbestämmelser och förslag om rivningsförbud.
Planen tillåter också byggnation för både permanent boende och tillfällig övernattning. Det låter som att Noresund får ett ansiktslyft.

Runar Johansson deltog på mötet om Noresund.

– Det är det som är så roligt, för det finns onekligen en massa potential i Noresund, säger Runar Johansson (HEL).

Gemensam framtidssyn

I syfte att forma en gemensam framtidssyn kring Noresund som helhet samlades styrelsen för Eda Golfklubb, God Bygd och personal från Eda kommun i inledningen av september. Arbetet leddes av Madeleine Norum från Placebrander och Jessica Karlsson från Visit Värmland.

– Det var bra diskussioner, tankar och idéer med många relevanta frågor, tycker Johansson, som deltog på mötet.

Kan du ge några exempel på vad som togs upp på mötet?

– Det handlade mest om vad man skulle kunna göra i framtiden och hur man ska locka fler till vårt vackra Noresund, berättar han.

Dela med dig