HEL vill sprida bidragen: ”Ett måste”


Varför näringsliv och föreningsverksamhet?
Jag har varit förste vice ordförande i serviceutskottet de senaste 4 åren och upptäckt saker undertiden där vi startat upp vissa arbeten men mycket återstår.
Jag är även nämndeman i Tingsrätten och sitter i styrelserna för Eda Energi och Valfjället Skicenter. Förtroende och ärlighet är därför ledord och att det skall ske med glädje. Dessa uppdrag har genom aktivt deltagande givit mig ytterligare erfarenhet som skall komma kommuninvånarna till nytta.

Näringslivet?
Eda Näringslivsförening (EN) där jag var dess första ordförande har funnits i 9 år och är värdefull för många näringslivsidkare i olika branscher.
Vi inom HEL är övertygade att vi måste göra mera och då bl a mot de större och tillverkande företagen för att få till mer synergieffekter.
Detta arbete skall initieras av kommun som en drivande part med ett näringslivsråd där givetvis även EN skall ingå.

Fritid och kultur?
Eda kommun har ett rikt och viktigt förenings- och kulturliv. Detta bör vårdas med stöttning i anläggningar och föreningsbidrag. Bidragen bör spridas så att så många som möjligt inom olika områden och åldrar får ta del av det.
HEL vill fortsätta utveckla Valfjället till en året runt anläggning som gynnar så många kommuninnevånare som möjligt samt ge kommunen både intäkter och positiv syn på kommun.
HEL glömmer givetvis inte övriga fritids- och kulturanläggningar som måste vårdas och utnyttjas så att investeringar arbetar på bästa sätt för kommuninnevånarnas fysiska och psykiska hälsa.

Om Runar Johansson
Ålder: 67 år.
Bor: Häljeboda.
Familj: Särbo, har två barn.
Fritid: Stort intresse för föreningsliv och travsport.
Lyssnar gärna på: Gillar lättsmält musik, så som dansmusik.
Favoritmat: Älskar kötträtter.
Skryt om något! Uppskattar ärlighet och hatar lögnare.
Hjärtefrågor: Föreningsverksamhet och näringsliv.
Dela med dig