Gör fler unga delaktiga i kommunalpolitiken


Jag blev intresserad av den lokala politiken i Eda i samband med ett skolbesök där årskurs åtta från både Gunnarsby- och Hierneskolan blev inbjudna av kommunen, dels för att de ville berätta om hur kommunen jobbar och för att visa upp sig som arbetsgivare. Hur fungerar en kommun? Vad gör politikerna? Vad finns det för kommunala jobb? Det var några av de frågor som vi fick svar på när vi tillbringade en heldag i kommunhuset. Ett hedervärt komplement i samhällsorienteringen.

Under samma år satt jag med som elevrådets ordförande där vi i ett senare skede bjöd in lokalpolitikerna till en utfrågning i frågor som vi fann viktiga. I samband med detta präntade jag även ihop ett medborgarförslag om ett ungdomsråd, vilket kommunfullmäktige senare klubbade igenom.

Gör dem delaktiga, ge dem inflytande i politiken och sist men inte minst – ge dem framtidstro, vilket skapar en bra gemenskap.”

– Oliver Thyberg.

Varför jag nutilldags kandiderar till kommunfullmäktige är enkel: Jag vill jobba för att ungdomar ska känna sig sedda och lyssnade till i vår kommun. Gör dem delaktiga, ge dem inflytande i politiken och sist men inte minst – ge dem framtidstro, vilket skapar en bra gemenskap. Det är min paroll i kommunalvalet i Eda 2022.

Jag tycker därutöver att vi behöver ett mer öppet och transparent ledarskap i kommunhuset. Som för dialog med Edaborna mellan valen, som höjer ambitionen i miljö- och klimatarbetet, och som prioriterar skola, omsorg och idrott. Låter det bekant? Läs mer om vår politik här.

Något som jag vill framhäva och som är lika viktigt är att så många som möjligt röstar. Statistik från SCB säger oss nämligen att endast 70,5 procent av Edaborna valde att rösta i kommunalvalet 2018, medan rikssnittet låg på 84,1. Här krävs mer engagemang! Din röst är viktig för mig, för dig och för Eda.

Om Oliver Thyberg
Ålder: 18 år.
Bor: Haga, utanför Charlottenberg.
Familj: Bor under skoldagarna i Kristinehamn, annars hemma med familjen.
Fritid: Sysslar med lite allt möjligt. Entreprenörskap är min grej.
Lyssnar på: Vad som helst!
Favoritmat: Kötträtter, gärna grillade över öppen låga.
Imponerar på dig: Talanger.
Skryt om något! Rätt bra på att prata inför folk.
Hjärtefrågor: Ungdomars engagemang inom politiken.
Dela med dig