HEL driver Hälsans hus mot framtiden – Börjeson: ”För hela människan”


Hälsans hus, som byggs i Charlottenberg, är en historisk Edasatsning där basen är ett tillskott av 16 nya boendeplatser med högsta standard inklusive komfortkyla. Utöver detta så skapas en samlingslokal som gör att det möjligt med att anordna Trygghetsboende genom 8 lägenheter samt även tjäna våra boende i serviceboendet inom Petersborg.

Projektet Hälsans hus har varit en hjärtefråga för HEL som drivits av Bertil Börjeson som ordförande i Socialnämnden. I Åmotfors har det satsats på dagverksamhet i de befintliga lokalerna i Älvgården som anpassats till 3–5 platser där personer med diagnosen demens skall få omvårdnad och tillgång till undersköterska. I Åmotfors är det även planerat ett anpassat LSS-boende då nuvarande lokaler är under all kritik. LSS-boende står för Lagen om Stöd och Service som är ett boende med särskild service för vuxna där boendet är anpassat för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Det är naturligtvis inte tillräckligt med nya fina lokaler utan det är personalen som är den verkliga resursen. HEL vill därför öka personaltätheten, vilket ger en betydligt bättre arbetsmiljö och underlättar för rekryteringen men även att personalen vill fortsätt att jobba åt Eda kommun.

Hela Edas Lista är inte bara ett parti för Hela Eda utan framför allt för Hela människan.”

Bertil Börjeson.

Vår största utmaning under de närmaste åren är kompetensförsörjningen och då framför allt inomvårdsektorn. Försörjningsstöd (som är en stor kostnad för kommunen) är ett bistånd som är samhällets yttersta sociala ekonomiska skyddsnät vilket HEL vill och arbetar aktivt med genom samarbeten inom arbetsmarknadsenheten samt bland annat Finsam, för att genom tester och olika prov skall hjälpa människor ut i arbetslivet. Det är trots allt ett stort mänskligt lidande som dessa personer får utstå. Hela Edas Lista är inte bara ett parti för Hela Eda utan framför allt för Hela människan. Detta tillsammans med en omorganisation för att effektivisera kostnadskontrollen inom enheten är bara ett urval vad HEL genom Bertil Börjeson, har lyckats att genomdriva under mandatperioden och vill fortsätta att utvecklas.

Dela med dig