Därför säger HEL nej till vindkraft på Björnetjärnsberget


Hela Edas Lista säger nej till vindkraftsetablering på Björnetjärnsberget i Eda kommun.

Vi är hela bygdens parti och vi har lystrat till vad bygden har att säga: Ett enhälligt årsmöte säger i dag nej till den nuvarande planerade etableringen på Björnetjärnsberget. Men vi står fortfarande bakom vindbruksplanen som antogs av kommunfullmäktige 2015-05-27. Och vi är positiva till förnybar energi då vi måste få till mer elproduktion då hela samhället ställer om mot det grönare hållet och lämnar det fossila bränslet mer och mer.

Dela med dig