Därför säger HEL nej till vindkraft på Björnetjärnsberget


Hela Edas Lista säger nej till vindkraftsetablering på Björnetjärnsberget i Eda kommun.

Vi är stolta över att vara ett parti som representerar hela bygden och vårt beslut är ett resultat av att vi har lyssnat noga på vårt samhälle. Efter en ingående diskussion och med ett enhälligt årsmöte bakom oss, vill vi meddela att vi säger nej till den nuvarande planerade etableringen på Björnetjärnsberget.

Det är däremot viktigt att understryka att vi fortfarande står fast vid vindbruksplanen som tidigare antogs av kommunfullmäktige år 2015-05-27. Vi inser betydelsen av förnybar energi och vår vilja att främja en hållbar framtid är stark. Vi måste öka vår elproduktion när hela samhället rör sig mot en grönare riktning och avvecklar användningen av fossila bränslen.

Dela med dig