Valfjället gör vinst efter en lång period utan lönsamhet


Valfjällets Skicenter har för andra gången sedan öppningen 1972 gått med vinst. Den populära anläggningen, med flera skidbackar samt en mängd vinter- och sommaraktiviteter, har under åren utvecklats till en av länets främsta skiddestinationer.

Hela Edas Lista har alltid varit en stark förespråkare för anläggningen och dess betydelse för bygdens utveckling.

Valfjällets skidanläggning går med vinst för andra gången och det är en glädjande nyhet för hela bygden. Enligt de senaste rapporterna, gick anläggningen med ett plussaldo på över 80 tusen kronor i år. Detta är en stor milstolpe för Valfjället, som kämpat för att bli en framgångsrik skiddestination under många år.

Hela Edas Lista har alltid varit positiva till utvecklingen av anläggningen. Partiet har länge varit engagerat i att främja turismen i kommunen och ser Valfjället som en viktig resurs för bygden. Hela Edas Lista värnar också om folkhälsan och ser till att anläggningen erbjuder en säker och trivsam miljö för både lokalbefolkning och turister.

Valfjället erbjuder flera skidbackar och ett stort utbud av andra vinter- och sommaraktiviteter. Men få känner till historien bakom skapandet av vår egna skidresort och de utmaningar som dess grundare mötte.

Föddes vid frukostbordet

Idén till Valfjällets skidanläggning föddes vid frukosten på AB Hilmer Anderssons kontor i Lässerud 1967. Lars Eric Börjesson, som arbetade på kontoret, och Martin Olsson, revisorn, diskuterade sport när Börjesson föreslog att skapa en mini-Vålådalen, en populär rekreation och träningsanläggning i Jämtland. Börjesson föreslog att man skulle använda Bröderna Olsens, en stor tom fastighet i Furunäset, i den norra delen av Hugn, för att skapa en liknande anläggning. Tomten hade en stor stuga som kunde fungera som huvudbyggnad och små stugor kunde byggas runtomkring. Börjesson föreslog också att man skulle bygga löparbanor och skidspår i omgivande terräng och myrar. Han funderade till och med på om det skulle vara möjligt att bygga en skidbacke på Valfjällets sluttning.

Valfjället växer fram.
Valfjället växer fram.

Uppmuntrade av idén ordnade Börjesson och Olsson ett möte med Köla AIK:s skidsektion för att diskutera projektet ytterligare. Mötet besöktes av Folke Lundaby, Bertil Olsson, Evert Karlsson, Knut Barfot, Villy Nilsson, Sten-Åke Adolfsson, Arnold Pluto, Martin Olsson och Börjesson. Alla närvarande var entusiastiska över projektet och såg det som en möjlighet att skapa en unik vintersport- och fritidsanläggning.

Intresset avtog

Efter ytterligare diskussioner och förhandlingar med medlemmar från Köla AIK och kommunledarna, tog projektet fart. Det presenterades senare för den interkommunala turistkommittén, som var ett samarbete mellan Eda, Arvika och Kongsvinger. Men kommitténs intresse för projektet avtog och det fanns motstånd från vissa medlemmar. Trots detta övergavs inte projektet.

Köla kommunala ledning fortsatte att driva utvecklingen av anläggningen. Det var en utmanande uppgift att finansiera projektet, men ledarna var fast beslutna att se det genomfört. Projektet tog fart och vid kommunfusionen var anläggningen nästan klar. John Magnusson, kommunfullmäktiges ordförande, uttryckte sitt stöd för projektet och bekräftade att kommunen skulle göra allt i sin makt för att stödja det.

Folke Lundaby i Älgestad var involverad i projektet och var med vid upphandlingen av den första pistmaskinen.

Trots motgångar i projektet, höll initiativtagarna fast vid sin vision och arbetade hårt för att förverkliga den. Projektet vann alltmer stöd från Kölas kommunala ledare och när kommunerna i området slogs samman närmade sig resorten färdigställande. John Magnusson, ordförande i den nya kommunstyrelsen, stödde projektet och bekräftade att kommunen skulle göra allt i sin makt för att stödja det. Kommunen hade också genomfört genomförbarhetsstudier om markförvärv och andra frågor.

Kostade 1 miljon

Samtidigt beslutade Köla AIK att bygga en mindre stuga vid Sandviksbacken, vilket var tänkt att vara ett komplement till Valfjället. Planer var också under utveckling för att skapa en upplyst skidled som skulle anslutas till skidbacken. Stadsingenjören KG Bengtsson i Arvika granskade projektet och drog slutsatsen att det skulle kosta cirka en miljon svenska kronor att bygga resorten.

1970 var året då Valfjället öppnade.

Skidanläggningen öppnade slutligen 1972. Framgången inspirerade grundarna att lägga till fler faciliteter och i dag är Valfjällets Skidanläggning en av de främsta skidorterna i Värmland. Valfjället Skicenter AB, Valfjällets Slalomklubb och HMF Falken planerar att utveckla Valfjället för framtiden och förhoppningen är att detta skall göra bra avtryck i historien framledes.

Historien om Valfjället är en berättelse om vision, uthållighet och beslutsamhet. Lars Eric Börjesson har antecknat förloppet. Läs hela texten nedan.

Dela med dig