”Med bra idéer och bra beslut kommer vi långt”


Jag heter Monika och jag bor på landsbygden utanför Koppom. Jag värnar starkt barn och deras fritidsaktiviteter då detta är en viktig del för att få en värdefull uppväxt. Då jag själv är uppväxt utanför tätorten så vet jag betydelsen av att det finns någon form av fritidsverksamhet med olika aktiviteter även på bygden. Jag är aktiv i flera föreningar då föreningslivet ligger mig varmt om hjärtat. Att vara med och skapa aktiviteter så att människor i alla åldrar ung som gammal kan få glädjas tillsammans gör mig glad. Många räds föreningslivet för att det tar mycket tid i anspråk men att se andra glädjas gör att allt det ideella arbetet väger upp för den tid som det tar. Utan föreningslivet vore det inte mycket till aktivitet runt om i våra bygder, det är en viktig del i Eda kommun. Här kan vi alla hjälpas åt för att bidra till fler och bredare verksamheter.

Med politiken vill jag fortsätta att ge föreningar det stöd de behöver för att kunna bedriva den verksamhet de gör.  Jag vill också jobba för att bibehålla den skolstruktur som är idag för att ge barn, föräldrar och personal en trygghet.

Att bo i Eda kommun ska vara enkelt och lätt. Det ska inte vara långa och tröga beslutsvägar som står i vägen.”

– Monika Johansson.

Att vara ung ska också var lätt och det ska vara roligt, att få umgås med kompisar på sin fritid ska inte vara något besvärligt. Att få ta skolbussen hem till sina vänner efter skolan ska inte vara ett problem så länge som det finns plats att tillgå. Därför borde skolbussen vara tillgänglig för alla i mån av plats. Detta värnar både miljön och landsbygden men det värnar framför allt barnen i vår kommun. Att få en bra skolgång med förutsättningar att lyckas i livet är viktigt. Att ge barn och unga en bra och meningsfull uppväxt gynnar kommunen i det långa loppet. Därför ska vi göra det möjligt för alla att umgås med alla oavsett vart vi bor i kommunen det ska inte bero på vilka föräldrar vi har fått och vart de har valt att bosätta sig. Skolbussen ger den möjligheten.

Jag har också en personlig önskan att Eda kommun blir en enhet där vi alla oavsett vart vi bor eller inom vilket område vi arbetar går tillsammans och strävar åt samma håll. Att skapa ett positivt Eda där vi känner stolthet för vår kommun. Vi har en kommun. Eda kommun och det är den kommunen vi måste jobba för att få bättre och starkare och det kan vi, om vi gör det tillsammans. Med bra idéer och bra beslut kommer vi långt.

Hela Edas Lista är ett parti som verkligen vill jobba för alla, i hela Eda kommun – ung som gammal och därför har jag valt att kandidera till kommunfullmäktige med det här partiet.

Monika Johansson, Studerande, Kommunalarbetare, Koppom.

Dela med dig