Mars månads fullmäktige var ett kort möte där det gavs svar på ett flertal motioner och medborgarförslag.

Kommunfullmäktige antog en ny pensionspolicy för förtroendevalda och en ny pensionspolicy för medarbetare.

Fullmäktige fick också en återrapportering av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges verkställda och ej verkställda fattade beslut.

Kommunchef Johan Örnberg informerade från våra olika verksamheter. Bland annat berättade han om Fritidsbanken i Åmotfors. Fritidsbanken har nya lokaler i Åmotfors och har där ett samarbete med AME. De har under året 2023 haft 800 utlån. HEL tycker att detta är alldeles fantastiskt att så många valt att använda sig av Fritidsbanken och hoppas att fler tar chansen att låna gratis utrustning även fortsättningsvis.

Vill du ta del av hela protokollet finns det att läsa här https://eda.se/UserFiles/Filarkiv/842/Kommunfullm%C3%A4ktige/2024/2024-03-20.pdf

Dela med dig