De ska styra Eda kommuns nämnder: ”Blir jättebra”


Det är många bekanta ansikten på nya platser som ska styra Edas nämnder de kommande fyra åren. Gröna in i politiken är Monika Johansson och Oliver Thyberg, båda från HEL, som under onsdagen fick sina första poster i kommunens styre.

Efter valet i höstas gick inte mindre än sex partier samman i syfte att få ihop ett majoritetsstyre i kommunfullmäktige – en brokig samling från Vänsterpartiet till Moderaterna och däremellan Centerpartiet, Liberalerna, Hela Edas Lista och Kristdemokraterna.

Samarbetet märktes av när kommunfullmäktige valde presidier till kärnverksamhetens nämnder, där det blev en del rockader.

Att Hanna Andersson fick förtroendet att ta över som kommunalråd har varit känt under en längre tid, men rent formellt valdes hon först under onsdagens möte.

Ordförandena för de andra nämnderna med ansvar för olika verksamheter kommer från olika partier inom samverkansgruppen.

Ordförande i bildningsnämnden blir Nicklas Backelin (V). Runar Johansson (HEL) fick fortsatt förtroende i Servicenämnden, men denna period som 1:e vice ordförande, i skuggan av Elsa Badh (C). Socialnämnden bildades redan i fjol, mer väntat var att Bertil Börjeson (HEL) får fortsätta som Socialnämndens ordförande.

Kommunens myndighetsnämnd får Eva Aanerud Karlsson (V) som ordförande, följd av Mattias Lindgren (HEL). Övriga partier i samverkansgruppen, Kristdemokrater och Liberalerna, får ledamöter på ordinarie platser i vissa nämnder. Anders Gustafsson (KD) blir förste vice ordförande i socialnämnden.

”Blir jättebra”

Så här kommentar Bo-Inge Nilsson (HEL) konstellationen:

– Jag tror att detta blir jättebra, nu har vi majoritet och så länge vi är överens i gruppen så går de förslagen igenom. Tidigare har det vart långa förhandlingar vid varje stort beslut med oppositionen. Dessutom många återremisser med långa beslutsunderlag, skriver Nilsson.

Flera av de utskott som låg under kommunstyrelsen tidigare har i den nya politiska organisationen, som träder i kraft vid årsskiftet, gjorts om till självständiga nämnder. Även dem skulle fullmäktige välja ledamöter till. Nämnderna kommer att ansvara för ett visst specifikt verksamhetsområde motsvarande det utskotten hade tidigare.

Nya in i politiken är bland annat Monika Johansson och Oliver Thyberg. Johansson som är bördig från Karlanda i Årjängs kommun, har under hela hennes liv haft en fot i Eda och valdes under onsdagen in som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.


Kommunstyrelsen

Tidigare hade kommunstyrelsen 15 ordinarie ledamöter och lika många ersättare. I den nya organisationen har antalet minskats ned till 11. De här ledamöterna har valts till ordinarie platser i kommunstyrelsen:

 • Hanna Andersson (M) (Ordförande)
 • Fredrik Karlsson (C) (1: vice ordförande)
 • Charlotte Hansson (S) (2:e vice ordförande)
 • Annika Hugne (C)
 • Stefan Nilsson (SD)
 • Martin Ståhlberg (M)
 • Helge Wiklund (S)
 • Anders Eriksson (KD)
 • Monika Johansson (HEL)
 • Dan Säterman (S)
 • Tedde Olsson (SD)

Bildningsnämnden

 • Nicklas Backelin (V) (ordförande)
 • Gun Andersson (M) (1:e vice ordförande)
 • Bo Sundbäck (S) (2:e vice ordförande)
 • Sylvia Jonasson (C)
 • Ola Dahlström (L)
 • Stefan Nilsson (SD)
 • Pål Brenna (S)

Servicenämnden

 • Elsa Badh (C) (ordförande)
 • Runar Johansson (HEL) (1:e vice ordförande)
 • Jens Ericsson (S) (2:e vice ordförande)
 • Johan Guttke (M)
 • Göran Olsson (SD)
 • Per-Anders Andersson (KD)
 • Sven-Arne Arvidsson (S)

Socialnämnden

 • Bertil Börjeson (HEL) (ordförande)
 • Anders Gustafsson (KD) (1:e vice ordförande)
 • Odd Westby (S) (2:e vice ordförande)
 • Ida Guttke (M)
 • Maria Svala (C)
 • Stefan Nilsson (SD)
 • Emma Nilsson (S)

Myndighetsnämnden

 • Eva Aanerud Karlsson (V) (ordförande)
 • Mattias Lindgren (HEL) (1:e vice ordförande)
 • Lasse Sjöberg (S) (2:e vice ordförande)
 • Böret Segolsson-Knutsson (C)
 • Ronny Myrén (SD)
Dela med dig