Beslut och beröm i fullmäktige

Under onsdagskvällen hölls årets första fullmäktigemöte.

Året 2024 är i gång och årets första kommunfullmäktigemöte hölls under onsdagskvällen den 24 januari. Här är en sammanfattning.

Kommunfullmäktige och åhörare på plats eller via länk på Youtube kunde få ta del av LOKEN-projektet där Magnus Nilsson redogjorde för projektet om lokal energiledning. Läs mer om projektet på Glava Energy Center eller på Karlstads universitets webbplats.

Beslut om ”avgifter för vård och stöd 2024” samt ”riktlinje avgifter vård och stöd” kunde fattas efter att detta blivit förtydligat.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna antagandehandlingar och granskningsutlåtande och anta detaljplan om utvidgning av Hilmer Anderssons sågverk. Eda kommun och HEL ser mycket positivt på möjligheten att företag kan expandera och växa i vår kommun.

Vad är ett granskningsutlåtande?
Ett granskningsutlåtande är som en sammanfattning från någon som har tittat noggrant på något, som en rapport eller en process. Det ger en bedömning av hur pålitlig eller överensstämmande med regler och krav den saken är. Revisorerna använder det för att berätta vad de har hittat och vad de tycker om det de har granskat.

Fullmäktige fattade också beslut om inackorderingstillägg, reseersättning och anslutningsbidrag för gymnasielever.

Kommunchefen Johan Örnberg gav en kort information från våra verksamheter i kommunen och gav extra beröm till hemtjänsten som gjort ett bra jobb i de svåra väderförutsättningar som varit under den senare tidens snöande och ishalka och sett till att Eda kommuns medborgare fått den omvårdnad de behöver trots svåra förutsättningar för personalen och vi i HEL kan bara instämma i detta beröm som all vårdpersonal förtjänar.

Dela med dig