lnför vårdhundsteam i Eda kommun

Genrebild. Foto: Antonio Gravante.


Hundar och katter har Iänge funnits som sällskapsdjur på vissa vårdboenden. Nytt sen några år tillbaka är att hundar och förare utbildas till vårdhundsteam. En vårdhund har valts ut i ett praktiskt test innan den tränas tillsammans med sin förare. I Sverige finns det omkring 100 vårdhundsteam i ett 50-taI kommuner. Uppsala, en av pionjärerna på området, har fem vårdhundar.

Ett oavvisligt krav på vårdhunden är att den med orubblig trygghet klarar möten även med människor som exempelvis har ett yvigt rörelsemönster eller uppvisar andra ovanliga beteenden. Hunden ska verkligen tycka om att möta nya människor och spontant ta kontakt på ett balanserat sätt. Hunden ska ha ett naturligt intresse för kontakt med patienterna. Framförallt ska vårdhunden – alltid! – vara trygg, förutsägbar och pålitlig.

Vårdhundskolan, 2012

Patienten kan träna följande funktioner med vårdhunden:

  • Minnesträning
  • Kommunikation och språk
  • Problemlösningsförmåga
  • Ökat välbefinnande och självkänsla
  • Socialt engagemang
  • Fokus och koncentration
  • Balans och muskelstyrka
  • Finmotorik, greppförmåga,  precision och förflyttning (av egen kraft)

Resultatet blir en ökad livskvalitet. Behovet av lugnande medicin vid oro och ångest sjunker vilket i sin tur minskar oönskade bieffekter av Iäkemedel, som fallolyckor.

Förutom träning av funktionsförmågor går träningen ut pâ att minska oro, dämpa agitation, minska nedstämdhet och förebygga depression.

Vårdhundskolan, 2012

Vi tror att demensvården är ett Iämpligt område att börja med. Erfarenheter från andra kommuner visar att träning med vårdhundar även gett goda resultat för strokepatienter, för personer med psykisk ohälsa, inom handikappsomsorgen och för vård i livets slutskede.

Hela Edas Lista färeslar:

  • Att Eda kommun, för att höja kvaliteten inom vården, inför vårdhundsteam.
  • Att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka om det i Eda finns någon vårdutbildad hundägare som är intresserad av att utbilda sig och hunden till ett vårdhundsteam.

Bilaga: Pressmeddelande från Uppsala kommun: Nu går doktor Bosse i pension.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats. Du kan själv bestämma vilka cookies som placeras i din webbläsare och själv ändra dina inställningar via länken:  Läs mer