Användarvillkor

Dessa användarvillkor beskriver dina rättigheter och skyldigheter när du använder
Hela Edas Listas hemsida eller app (”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av Hela Edas Lista (org. nr 874001-9677). För att bli medlem i Hela Edas Lista betalar du en avgift
(”Medlemsavgift”). Genom att använda Tjänsten godkänner du att du har läst, förstått och
att du accepterar att vara bunden av användarvillkoren (”Villkoren”). Om du inte accepterar
eller följer Villkoren kan du inte använda Tjänsten som tillhandahålls av Hela Edas Lista.

1. Tjänsten

Hela Edas Listas hemsida och app hjälper dig som medlem i partiet Hela Edas Lista att vara
uppdaterad på händelser och utspel från partiets representanter och personal. Nyttjande av
Tjänsten omfattar när du använder Hela Edas Listas app som tillgängliggörs av Hela Edas Lista.

2. Villkor för att bli användare

Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten godkänner och accepterar du Villkoren
och accepterar att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Hela Edas Listas
integritetspolicy (helaedaslista.se/integritetspolicy) som utgör en integrerad del
av dessa Villkor.

3. Registrering

För att använda Tjänsten måste du skapa ett konto. Registreringen kräver att du aktiverar
ditt konto genom att skriva in ditt medlemsnummer/mail eller personnummer. Därefter kan
du logga in med ditt medlemsnummer, mail eller personnummer samt lösenord.

4. Köpvillkor

När du blir medlem i Hela Edas Lista betalar du en årlig Medlemsavgift. Medlemsavgiftens nivå
kan variera och fastställs av landsmöte eller partiråd. Betalning av medlemsavgiften kan ske
genom Swish.

5. Medlemmens åtaganden och rättigheter

Du får en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig rätt och licens att använda
Tjänsten enbart för de syften som anges i Villkoren och i enlighet med tillämplig lag.

Ditt konto är personligt och får inte delas med andra.

Du ansvarar för att de uppgifter som lämnats vid registrering är korrekta och att e-
postadressen är aktiv. Du ansvarar vidare för att ändra dina uppgifter hos Hela Edas Lista om
tidigare lämnade uppgifter skulle bli inaktuella.

Du äger inte rätt att överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor.

6. Avsluta medlemskap

Du kan närsomhelst avsluta ditt medlemskap och din användning av Tjänsten genom att
kontakta info@helaedaslista.se. Hela Edas Lista kommer då att radera eller avidentifiera
samtliga dina personuppgifter och all annan information som kan hänföras till dig.

7. Uppsägning

Hela Edas Lista har rätt att säga upp avtalet med dig med omedelbar verkan om det finns skäl för
misstanke om att du bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan
orsaka Hela Edas Lista eller tredje man skada.

Dessa villkor uppdaterades senast 2022-05-18
Hela Edas Lista, org.nr. 874001-9677

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats. Du kan själv bestämma vilka cookies som placeras i din webbläsare och själv ändra dina inställningar via länken:  Läs mer